HELLO KITTY

HELLO KITTY

S$10.00Price

Diameter : 18.5mm

Water : 58%

Lifespan : 3 Months

Colour
Degree